Tài Liệu Số Hóa Xem bàn cờ tướng Online

Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Cục 3. Hoành Xa Giáp Mã Phá Quá Cung Pháo Di Trung

Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị máy tính

Bài liên quan

Thất Tinh Tụ Hội – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Dã Mã Thao Điền – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Khưu Dẫn Hàng Long – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo