Tài Liệu Số Hóa Xem bàn cờ tướng Online

Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Cục 2. Công Trực Xa Thủ Hà Khẩu Tiến Tốt Đổi Tốt

Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị máy tính

Bài liên quan

Phản Cung Mã Chuyên Tập Hồ Vinh Hoa

Tượng Kỳ Vương Tử

Sát Pháp Cơ Bản Trong Cờ Tướng

Tượng Kỳ Vương Tử

Tứ Đại Danh Cục – 4 Ván Cờ Thế Nổi Tiếng Cổ Kim

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo