Tài Liệu Số Hóa Xem bàn cờ tướng Online

Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Cục 5. Công Vị Tiến Hữu Xa Tiên Bình Pháo Đổi Xa

Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị máy tính

Theo dõi Web Cờ Tướng trên Facebook và YouTube

Nguồn: DPXQ

Bài liên quan

Thất Tinh Tụ Hội – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Quất Trung Bí Toàn Tập

Tượng Kỳ Vương Tử

[CBL] Phiến Trứ Dữ Đối Sách 2017

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo