Tài Liệu Số HóaXem bàn cờ tướng Online

Phản Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Phản Mai hoa Phổ nguyên có tên là Mai hoa tâm pháp Tượng kỳ phổ do Ba Kiết Nhân biên soạn. Sách chỉ có 8 ván đối cuộc với 25 nước biến nhưng có nhiều tư tưởng sáng tạo độc đáo nhằm chỉ dẫn bên đi hậu chơi Pháo đầu phá bên tiên chơi Bình Phong Mã. Ván thứ nhất chỉ dẫn Pháo đầu Xe tuần hà phá Bình Phong Mã (trình bày trong Mai Hoa Phổ) của Vương Tái Việt rất xuất sắc.

Ba Kiết Nhân thực sự là một danh thủ thời Thanh mạt, thuộc dân tộc Mãn ở Trấn Giang tỉnh Giang Tô. Năm hơn 10 tuổi, ông đã nổi danh cao cờ tại quê làng. Lớn lên sang các tỉnh Hoa đông tìm các tay cờ cao để thử tài nhưng ít khi gặp được người có khả năng đối địch. Do đó người đương thời tôn xưng ông là Ba Bất đấu ý nói không ai đấu lại ông. Với những đóng góp đầy sáng tạo của ông khiến cho các trường phái trong làng cờ phải giật mình xem lại các thế trận mà các quyển kỳ phổ đã tổng kết trước đây.

Cục 1. Đương Đầu Pháo Trực Xa Phá Bình Phong Mã Cục

Đây là bàn cờ minh họa dành cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Xem cục 2

Theo dõi Web Cờ Tướng trên Facebook và YouTube

Nguồn: DPXQ

Góc đàm đạo