Tài Liệu Số Hóa Xem bàn cờ tướng Online

Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Chương 3. Đương Đầu Pháo Phá Chuyển Giác Mã

Cục 1. Bắt Tốt Đầu Đè Mã Phá Thượng Hữu Sĩ

Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị máy tính

Bài liên quan

Dã Mã Thao Điền – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Bách Cục Tượng Kỳ Phổ Tinh Biên – Bài Quyền Trong Môn Cờ

Tượng Kỳ Vương Tử

[CBL] Nghi Hình Dữ Công Kích 2017

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo