Tài Liệu Số HóaXem bàn cờ tướng Online

Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Chương 6. Liệt Thủ Pháo

Cục 1. Tuần Hà Xa Công Xa Thủ Hà Khẩu Đổi Binh

Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị máy tính

Bài liên quan

Khưu Dẫn Hàng Long – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Phản Cung Mã Chuyên Tập Hồ Vinh Hoa

Tượng Kỳ Vương Tử

[CBL] Nghi Hình Dữ Công Kích 2017

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo