Tài Liệu Số Hóa Xem bàn cờ tướng Online

Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Cục 5. Tả Pháo Quá Hà Công Thượng Biên Mã Xuất Xa

Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa danh cho thiết bị máy tính

Bài liên quan

Phản Cung Mã Chuyên Tập Hồ Vinh Hoa

Tượng Kỳ Vương Tử

Phản Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Tượng Kỳ Vương Tử

[CBL] Định Thức Dữ Chiến Lý 2017

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo