Nhập Môn Sát pháp Tài Liệu Số Hóa Xem bàn cờ tướng Online

Sát Pháp Cơ Bản Trong Cờ Tướng

Giới thiệu về sát pháp

Các loại Sát pháp cơ bản trong cờ tướng

Tiếng ViệtTiếng TrungXem
Đối Diện Tiếu对面笑Link
Song Xe Thác双车错Link
Nhị Quỷ Phách Môn二鬼拍门Link
Thiết Môn Thuyên铁门栓Link
Đại Đảm Xuyên Tâm大胆穿心Link
Giáp Xe Pháo夹车炮Link
Hải Để Lao Nguyệt海底捞月Link

Bài liên quan

Trúc Hương Trai Tượng Hí Phổ

Tượng Kỳ Vương Tử

Dã Mã Thao Điền – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Thất Tinh Tụ Hội – Tứ Đại Danh Cục

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo