Nhập MônSát phápTài Liệu Số HóaXem bàn cờ tướng Online

Sát Pháp Cơ Bản Trong Cờ Tướng

33 Sát Pháp Cơ Bản Trong Cờ Tướng
33 Sát Pháp Cơ Bản Trong Cờ Tướng

Giới thiệu về sát pháp

Các loại Sát pháp cơ bản trong cờ tướng

Tiếng ViệtTiếng TrungXem
Đối Diện Tiếu对面笑Link
Song Xe Thác双车错Link
Nhị Quỷ Phách Môn二鬼拍门Link
Thiết Môn Thuyên铁门栓Link
Đại Đảm Xuyên Tâm大胆穿心Link
Giáp Xe Pháo夹车炮Link
Hải Để Lao Nguyệt海底捞月Link
Pháo Triển Đan Sa (Pháo lăn) 炮辗丹沙Link
Thiên Địa Pháo天地炮Link
Trùng Pháo (Pháo lồng)重炮Link
Mã Ngọa Tào卧槽马Link

Góc đàm đạo