Cờ ThếTài Liệu Số HóaXem bàn cờ tướng Online

Bách Cục Tượng Kỳ Phổ Tinh Biên – Bài Quyền Trong Môn Cờ

Bạn muốn nâng cao trình độ cờ tướng, nhất định phải đọc qua bài này: Làm sao để chơi cờ tướng giỏi

Giới thiệu

Bách cục tượng kỳ phổ (gọi tắt là Bách cục) là một tác phẩm được in năm 1801 của Tam Lạc cư sĩ, thu thập các ván cờ thế giang hồ lưu truyền trong dân gian cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh. Toàn bộ gồm 8 quyển với 107 ván cờ thế, trong đó có một ván bị trùng (cùng hình nhưng khác tên) nên thực chất chỉ có 106 ván, phần lớn là các ván cờ hòa.
Có thể nói trong số các quyển sách cờ thế bao đời nay thì Bách cục tượng kỳ là quyển sách nổi tiếng, được lưu hành rộng rãi và được nhiều người yêu thích nhất. Tuy nhiên, cũng như các quyển sách cờ thế giang hồ khác, Bách cục cũng có khá nhiều sai lầm. Vì vậy sau này có thêm những quyển tân biên, tinh biên hay tu đính, … là những sách sửa chữa lời giải cho chính xác .


Mấy điểm cần lưu ý khi xem các ván cờ trong quyển tinh biên này:

  • Các ván cờ đều được xem xét theo luật cờ tướng Trung Quốc hiện nay, so với luật Việt Nam sẽ có một số khác biệt và những khác biệt này đôi khi có thể làm thay đổi cả kết quả ván cờ.
  • Lời giải chính là bài giải trong sách xưa vốn có nhiều sai lầm, những phát hiện sau này tức nước đi chính xác lại nằm trong biến. Đây là cách làm hơi lạ đối với nhiều người trong chúng ta.
  • Tuy đã có sự sửa chữa rất cẩn thận nhưng không thể đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Ví dụ như ván 41 Đình Xa Vấn Lộ chẳng hạn, là một ván cờ hòa theo kết luận trong sách xưa và có kết luận đen thắng như trong quyển tinh biên này. Sự thật đây là một ván cờ hòa, nghĩa là sách xưa kết luận đúng mặc dù bài giải sai. Tuy nhiên sai lầm như trên là không nhiều và nếu có sẽ được nói lại ở trang Cờ thế giang hồ chọn lọc.

1. Kim Đẩu Đồng Quan

Đây là bàn cờ minh họa dành cho thiết bị di động.

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa dành cho thiết bị máy tính

Theo dõi Web Cờ Tướng trên FacebookYouTube

Nguồn: DPXQ

Danh sách 106 cục

Thế 001Kim Đẩu Đồng Quan
Thế 002Bát Man Tiến Bảo
Thế 003Đầu Khu Đế Đình
Thế 004Viễn Giao Cận Công
Thế 005Kim Nhân Thất Yến
Thế 006Xa Kim Nhập Hải
Thế 007Song Cầm Tứ Tướng
Thế 008Dũng Quán Tam Quân & Thuyên Cải Cục
Thế 009Bá Vương Tá Giáp & Thuyên Cải Cục
Thế 010Ngũ Binh Cầm Vương
Thế 011Tứ Khấu Cầm Vương & Thuyên Cải Cục
Thế 012Bát Hổ Chinh Tây
Thế 013Nhị Lang Cự Sơn
Thế 014Tiêu Tán Thâu Dinh
Thế 015Trấn Thủ Bồ Quan & Thuyên Cải Cục
Thế 016Ngũ Đinh Tạc Lộ
Thế 017Tây Lăng Trở Uy & Thuyên Cải Cục
Thế 018Cẩm Nang Cứu Chủ
Thế 019Thuỷ Yêm Thất Quân
Thế 020Giang Nhạn Thu Phi
Thế 021Bình Phân Thu Sắc & Thuyên Cải Cục
Thế 022Cách Thuỷ Chiếu Châu
Thế 023Thập Nhị Lan Can & Thuyên Cải Cục
Thế 024Sa Lý Đào Kim
Thế 025Tinh Tinh Tụ Hội
Thế 026Tử Yến Xuyên Liêm
Thế 027Lục Long Lệ Thiên
Thế 028Hải Để Lao Nguyệt
Thế 029Viên Hầu Trích Đào
Thế 030Ngọc Nữ Xuyên Thoa & Thuyên Cải Cục
Thế 031Nguyệt Lý Xuyên Thoa
Thế 032Hồng Nương Thoát Y
Thế 033Bộ Bộ Sinh Liên
Thế 034Đào Hồng Liễu Lục
Thế 035Kim Câu Điếu Nguyệt
Thế 036Diệp Để Tàng Hoa & Thuyên Cải Cục
Thế 037Mang Lý Thâu Nhàn
Thế 038Tiểu Lạc Hoa
Thế 039Đan Tiên Cứu Chủ
Thế 040Thừa Phong Phá Lãng & Thuyên Cải Cục
Thế 041Đình Xa Vấn Lộ & Thuyên Cải Cục
Thế 042Đối Binh Tẩu Trận & Thuyên Cải Cục
Thế 043Thập Bát Học Sĩ
Thế 044Tuyết Ủng Lam Quan & Thuyên Cải Cục
Thế 045Ngũ Tử Đoạt Khôi & Thuyên Cải Cục
Thế 046Lục Xuất Kỳ Sơn
Thế 047Hoàn Bích Quy Triệu
Thế 048Thất Hiền Quá Quan
Thế 049Quan Đăng Thập Ngũ
Thế 050Tứ Sinh Đầu Học
Thế 051Tiểu Hữu Quan Đăng & Thuyên Cải Cục
Thế 052Bát Tiên Quá Hải & Thuyên Cải Cục
Thế 053Song Mã Đồng Tào
Thế 054Thất Quốc Chiêu Hiền
Thế 055Tôn Bàng Đẩu Trí
Thế 056Nguyệt Quang Trám Tướng
Thế 057Quỹ Lễ Cầu Hòa & Thuyên Cải Cục
Thế 058Tuyết Dạ Phỏng Hiền
Thế 059Tam Tuý Nhạc Dương & Thuyên Cải Cục
Thế 060Thức Tướng Hoàn Quân
Thế 061Nhị Lang Giáng Quái & Thuyên Cải Cục
Thế 062Trưởng Phản Cứu Chủ
Thế 063Chúc Trang Tam Đả & Thuyên Cải Cục
Thế 064Tam Đảo Đồng Kỳ & Thuyên Cải Cục
Thế 065Tiểu Thập Diện Trận
Thế 066Điền Đan Lược Trận
Thế 067Mã Siêu Dạ Chiến & Thuyên Cải Cục
Thế 068Đăng Đàn Bái Súy & Thuyên Cải Cục
Thế 069Nhị Tướng Thủ Quan & Thuyên Cải Cục
Thế 070Bà Dương Đại Chiến
Thế 071Hồi Mã Kim Thương
Thế 072Song Bá Công Thành & Thuyên Cải Cục
Thế 073Thập Tam Thái Bảo & Thuyên Cải Cục –Long Cung Tá Bảo
Thế 074Thập Diện Mai Phục & Thuyên Cải Cục
Thế 075Hành Binh Giảm Táo
Thế 076Tà Lộ Xuất Binh & Thuyên Cải Cục
Thế 077Tây Thành Đôi Binh
Thế 078Lưu Binh Giảng Hòa & Thuyên Cải Cục
Thế 079Xa Mã Tuyệt Thực
Thế 080Mã Soại Liên Dinh
Thế 081Song Xa Đầu Tỉnh & Thuyên Cải Cục
Thế 082Xa Đả Chiểu Hà & Thuyên Cải Cục
Thế 083Pháo Đả Trung Dinh & Thuyên Cải Cục
Thế 084Pháo Đả Đồng Quan
Thế 085Dược Mã Hoàn Hương & Thuyên Cải Cục
Thế 086Xa Mã Lâm Môn
Thế 087Pháo Đả Biên Thành & Thuyên Cải Cục
Thế 088Đan Pháo Lục Xuất
Thế 089Nhị Pháo Tranh Tiên
Thế 090Nhị Xa Tiên Hành
Thế 091Đê Mã Lục Xuất
Thế 092Cao Mã Lục Xuất
Thế 093Khưu Dẫn Hàng Long
Thế 094Song Long Hý Châu
Thế 095Tam Khí Chu Du & Thuyên Cải Cục
Thế 096Chư Cát Tá Phong & Thuyên Cải Cục
Thế 097Thiên Lý Độc Hành
Thế 098Ngũ Hổ Hạ Xuyên & Thuyên Cải Cục
Thế 099Lạc Hoa Lưu Thuỷ
Thế 100Hồng Môn Dạ Yến & Thuyên Cải Cục
Thế 101Khoá Hải Chinh Đông & Thuyên Cải Cục
Thế 102Uyên Ương Nhị Pháo
Thế 103Dã Mã Thao Điền & Thuyên Cải Cục
Thế 104Kim Kê Độc Lập & Thuyên Cải Cục
Thế 105Hồng Nhạn Song Phi
Thế 106Thất Tinh Tụ Hội

Góc đàm đạo