Tài Liệu Số HóaXem bàn cờ tướng Online

Mai Hoa Phổ – Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim

Sách Mai Hoa Phổ do Vương Tái Việt biên soạn. Nội dung chủ yếu của sách đề cập 6 loại đối cuộc, chỉ rõ phương pháp tấn công và phòng thủ. Nhiều thế trận Vương sao chép từ những quyển ra đời trước đó, không thấy có sáng tạo gì mới. Như các trận đấu Pháo, chủ yếu ghi lại của Quất Trung Bí.

Nhưng phần Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo là phần tinh hoa nhất thì rõ ràng Vương đã có nhiều đóng góp rất đặc sắc. Chính tư tưởng chiến lược của Vương vạch ra cho trận Bình Phong Mã, đã định hướng cho kiểu chơi này suốt mấy thế kỷ qua. Thậm chí, cho đến tận ngày nay, nó vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều tay cờ.

Mua bàn cờ tướng uy tín

Phân phối bởi Web Cờ Tướng

Dưới đây là toàn bộ các cục cờ được trình bày trong sách Mai Hoa Phổ. Hy vọng các bạn sẽ thích nội dung này.

A. Dành cho đi Hậu

Chương 1. Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo

Cục 1. Phá Tuần Hà Xa Ăn Tốt Dụng Pháo Đả Tượng

Theo dõi Web Cờ Tướng trên FacebookYouTube

Nguồn: DPXQ

Góc đàm đạo