Sát pháp

Giáp Xe Pháo – Sát Pháp Cờ Tướng – 夹车炮

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với sát pháp thứ 6, có tên là Giáp Xe Pháo (夹车炮) hay còn gọi là Xe Song Pháo.

Xe lệch thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Còn Giáp Xe Pháo có nghĩa là 2 Pháo sẽ chuyển về 1 cánh, khi đó thì sức mạnh của nó chẳng kém gì con Xe cả. Thậm chí trong một số tình huống nó còn nguy hiểm hơn.

Xem thêm bài tập tại: Nhóm Web Cờ Tướng – Hội Những Người Yêu Cờ

Xem các sát pháp khác tại đây

Bài liên quan

Song Xe Thác – Sát Pháp Cờ Tướng – 双车错

Tượng Kỳ Vương Tử

Thiết Môn Thuyên – Sát Pháp Cờ Tướng – 铁门栓

Tượng Kỳ Vương Tử

Đại Đảm Xuyên Tâm – Sát Pháp Cờ Tướng – 大胆穿心

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo