Sát pháp

Sát Pháp Cờ Tướng – Hải Để Lao Nguyệt – 海底捞月

Xin chào các bạn,
Hôm nay chúng ta sẽ đến với sát pháp thứ 7, có tên là Hải Để Lao Nguyệt, hay còn gọi là Đáy Bể Mò Trăng.

Khi mà không thể tấn công chính diện được, các bạn có thể vận dụng sát pháp này, tìm cách chuyển hướng tấn công đối phương từ phía sau.

Theo luật cờ tướng hiện hành của Việt Nam cũng như Quốc tế thì không có điều khoản nào cấm Xe chiếu hậu cả.

Sở dĩ ở một số nơi không cho phép điều này có lẽ là ảnh hưởng bởi quan niệm từ ngày xưa. Trước kia người ta thường ví quân Xe giống như một vị anh hùng, quân tử, đức độ khoan dung. Mà đã là anh hùng thì sẽ không thích đánh lén.

Và vô hình trung cái luật bất thành văn này đã được coi là một phần của cờ tướng. Và như các bạn biết, ở một số nơi, nó vẫn còn hiện hữu cho đến tận ngày nay.

Tuy nhiên, một lần nữa mình khẳng định, theo luật cờ tướng hiện hành thì không có điều khoản nào cấm Xe chiếu hậu. Các bạn có thể chiếu tứ diện nhá.

Xem thêm bài tập tại: Hội Những Người Yêu Cờ

Xem các sát pháp khác tại đây

Góc đàm đạo