AudioChuyện Cờ Tướng

[Audio] Kể Chuyện Cờ Tướng

Audio: Kể Chuyện Cờ Tướng Phần 2 – Chương 1

Tác giả: Quách Anh Tú, Phạm Tấn Hòa, Lê Thiên Vị

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn

MỤC LỤC

 • 00:01 Phần 2. Từ danh kỳ Nguyễn Văn Ngoan đến thiên tài Trần Quới
  • 15:14 Chương 1. Những danh kỳ tiền bối
   • 15:18 1. Người anh cả của làng cờ nam bộ (Nguyễn Văn Ngoan)
   • 23:06 2. Ông Trương Phi cao cờ (Nguyễn Thành Hội)
   • 32:40 3. Danh kỳ trác tuyệt họ Hà (Hà Quang Bố)
   • 37:47 4. Kỳ vương thiên tài mệnh yểu (Hứa Văn Hải)
   • 43:32 5. Thủ lĩnh nhóm Đồng Tâm (Phạm Văn Ngọc)
   • 46:25 6. Người đi cờ nhanh như gió (Năm Sáng)
   • 49:25 7. Nhà nghiên cứu lỗi lạc Lê Vinh Đường
   • 56:17 8. Lim dim gục ngã, ôm cả bàn cờ (Lý Văn Hùng)
   • 1:01:01 9. Biệt tài của Vân Hạc đại sư
   • 1:03:28 10. Một nhân cách lớn của làng cờ (Nguyễn Văn Anh)
   • 1:11:18 11. Đại đệ tử của Giáo Hội (Thái Sanh Bính)
   • 1:15:44 12. Người lấy thủ làm công, lấy thoái làm tiến (Thái Văn Hiệp)
   • 1:18:36 13. Thánh thủ Trần Dụ Tham
   • 1:25:41 14. Kỳ vương Phạm Nam Đài
   • 1:33:08 15. Cựu vô địch Bắc Hà Đặng Đình Yến

Góc đàm đạo