AudioChuyện Cờ Tướng

[Audio] Kể Chuyện Cờ Tướng

Audio: Kể Chuyện Cờ Tướng Phần 1

Tác giả: Quách Anh Tú, Phạm Tấn Hòa, Lê Thiên Vị

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn

MỤC LỤC

 • 6:19 Phần 1. Nguồn gốc & sự phát triển của cờ tướng
  • 6:23 Chương 1. Từ khởi nguyên đến định hình
  • 15:36 Chương 2. Thời kỳ phát triển và xây dựng nền tảng
  • 48:50 Chương 3. Thời kỳ phát huy sáng tạo và đổi mới
  • 58:00 Chương 4. Ảnh hưởng của một số kỳ phổ và danh kỳ Trung Quốc
  • Kỳ phổ
   • 58:53 1. Quất Trung Bí
   • 59:26 2. Mai Hoa Phổ
   • 1:00:00 3. Thạch Dương Di Cuộc
   • 1:00:37 4. Bách Cục Tượng Kỳ Phổ
   • 1:01:10 5. Trúc Hương Trai Tượng Hý Phổ
   • 1:01:58 6. Phản Mai Hoa Phổ
   • 1:02:40 7. Tượng Hí Câu Huyền
   • 1:03:28 8. Tượng Kỳ Phổ Đại Toàn
   • 1:04:09 9. Trung Quốc Tượng Kỳ Phổ
   • 1:04:53 10. Trượng Kỳ Tiền Phong, Hậu Vệ, Trung Phong
   • 1:05:44 Những quyển sách cờ của Lý Chí Hải
  • Danh kỳ
   • 1:07:06 1. Chung Trân
   • 1:15:20 2. Tăng Triển Hồng
   • 1:17:00 3. Triệu Khôn
   • 1:18:54 4. Châu Đức Dụ
   • 1:22:16 5. Hoàng Tùng Hiên
   • 1:24:12 6. Dương Quan Lân
   • 1:26:10 7. Lý Chí Hải

Nghe thêm các Audio khác

Theo dõi Web Cờ Tướng trên Facebook và YouTube

Góc đàm đạo