Audio Chuyện Cờ Tướng

[Audio] Kể Chuyện Cờ Tướng

Audio: Kể Chuyện Cờ Tướng Phần 1

Tác giả: Quách Anh Tú, Phạm Tấn Hòa, Lê Thiên Vị

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn

MỤC LỤC

 • 6:19 Phần 1. Nguồn gốc & sự phát triển của cờ tướng
  • 6:23 Chương 1. Từ khởi nguyên đến định hình
  • 15:36 Chương 2. Thời kỳ phát triển và xây dựng nền tảng
  • 48:50 Chương 3. Thời kỳ phát huy sáng tạo và đổi mới
  • 58:00 Chương 4. Ảnh hưởng của một số kỳ phổ và danh kỳ Trung Quốc
  • Kỳ phổ
   • 58:53 1. Quất Trung Bí
   • 59:26 2. Mai Hoa Phổ
   • 1:00:00 3. Thạch Dương Di Cuộc
   • 1:00:37 4. Bách Cục Tượng Kỳ Phổ
   • 1:01:10 5. Trúc Hương Trai Tượng Hý Phổ
   • 1:01:58 6. Phản Mai Hoa Phổ
   • 1:02:40 7. Tượng Hí Câu Huyền
   • 1:03:28 8. Tượng Kỳ Phổ Đại Toàn
   • 1:04:09 9. Trung Quốc Tượng Kỳ Phổ
   • 1:04:53 10. Trượng Kỳ Tiền Phong, Hậu Vệ, Trung Phong
   • 1:05:44 Những quyển sách cờ của Lý Chí Hải
  • Danh kỳ
   • 1:07:06 1. Chung Trân
   • 1:15:20 2. Tăng Triển Hồng
   • 1:17:00 3. Triệu Khôn
   • 1:18:54 4. Châu Đức Dụ
   • 1:22:16 5. Hoàng Tùng Hiên
   • 1:24:12 6. Dương Quan Lân
   • 1:26:10 7. Lý Chí Hải

Nghe thêm các Audio khác

Theo dõi Web Cờ Tướng trên Facebook và YouTube

Bài liên quan

Vương Thiên Nhất Truyền Kỳ

Tượng Kỳ Vương Tử

Top 10 Danh thủ cờ tướng Trung Quốc

Tượng Kỳ Vương Tử

Hứa Ngân Xuyên Tự Truyện

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo