Cờ ThếTài Liệu Số HóaXem bàn cờ tướng Online

Tứ Đại Danh Cục – 4 Ván Cờ Thế Nổi Tiếng Cổ Kim

Nhiều người bỏ qua giai đoạn này, cho rằng cờ tàn nghệ thuật hay cờ thế đều do con người sáng tác, trong thực chiến chắng bao giờ gặp, không thực dụng. Nhận định này có SAI LẦM LỚN.

Cờ thế trong môn cờ cũng giống như các bài quyền trong võ thuật. Luyện võ thuật có cần học bài quyền không? Bởi vì các bài quyền đều chắt lọc các đòn đánh, động tác tinh hoa của võ học. Qua quá trình tập bài quyền thành thục, thì các động tác ấy mới có thể ứng dụng vào thực tế chiến đấu một cách khéo léo và hiệu quả.

Trong cờ Tướng cũng vậy, cờ thế là bài quyền mà người xưa đã cố gắng biên tập, giúp người học cờ thế có thể nhuần nhuyễn phương pháp sử dụng các dạng binh chủng. Thành thục cờ thế rồi, uy lực của mỗi quân cờ mạnh thêm mấy phần,giữa các binh chủng lại còn có mối liên hệ hữu cơ khi phối hợp chúng.

Một người chưa hề nghiên cứu qua thế cờ “Khưu Dẫn Hàng Long” thì không thể nào sử dụng Xe Tốt ở trình độ xuất thần nhập hóa được. Một người không hề nghiên cứu “Dã Mã Thao Điền” cũng không thể phối hợp Xe Mã ở trình độ cao thâm. Ngoài ra còn có: “Thất Tinh Tụ Hội”, “Thiên Lý Độc Hành”, …

Trích: Quy trình học cờ tướng cho người mới bắt đầu

Cờ thế giang hồ có hàng ngàn ván có trình độ nghệ thuật cao, nhưng phân tích kỹ thì có chừng trên dưới 100 thế đáng liệt vào loại danh cục. Đây là những thế cờ vô cùng phức tạp, biến hóa khôn lường, khiến cho những người nghiên cứu có trình độ cao cũng phải dè dặt.

Chọn lọc tiếp trong đó, dân gian lưu truyền nhau 4 thế cờ nổi tiếng, được coi là Tứ Đại Danh Cục. Xin mời quý kỳ hữu cùng thưởng thức.

Thất Tinh Tụ Hội

Thất Tinh Tụ Hội
Thất Tinh Tụ Hội

Thiên Lý Độc Hành

Thiên Lý Độc Hành
Thiên Lý Độc Hành

Khưu Dẫn Hàng Long

Xích Dẫn Hàng Long
Khưu Dẫn Hàng Long

Dã Mã Thao Điền

Theo dõi Web Cờ Tướng trên FacebookYouTube

Nguồn: DPXQ

Góc đàm đạo