Tài liệu

[CBL] Tượng Kỳ Tuyệt Đối Tinh Diệu Sát Cục – 4000 Cục

Chào các bạn,

Xin được gửi tới các bạn tài liệu Tượng Kỳ Tuyệt Đối Tinh Diệu Sát Cục 象棋绝对精妙杀局4000局

Link tải: tại đây

Rất cảm ơn thành viên Phạm Phước An (phuocanpham0823@gmail.com) đã chia sẻ tài liệu với cộng đồng.

Góc đàm đạo