Tài Liệu Số HóaXem bàn cờ tướng Online

Phản Cung Mã Chuyên Tập Hồ Vinh Hoa

Trải qua gần 20 năm thực tế thi đấu và nghiên cứu, đặc biệt là thực tiễn và đi sâu nghiên cứu của đông đảo các kỳ thủ những năm gần đây, ta thấy rằng những biến hoá mới và những phát hiện mới là vô cùng tận. Từ đó, đã làm phong phú hơn nhiều nội dung khai cục của thế trận Phản Cung Mã đối phó với Pháo đầu. Ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng, Phản Cung Mã đã cùng với Bình Phong Mã và Thuận Pháo là những khai cục chủ yếu đối kháng được với Đương đầu Pháo.

Căn cứ vào thực tiễn trong thi đấu và nghiên cứu nhiều năm của tôi, cuốn sách này đã trình bày một cách hệ thống phần khai cục của thế trận Phản Cung Mã.

Khai cục, nguyên nghĩa là giai đoạn mở đầu của một ván cờ, hai bên gắng sức xuất quân thật nhanh, chuẩn bị chiến đấu mà thực tế là cuộc chiến vẫn chưa triển khai. Vì thế, phân trình bày khai cục ở cuốn sách này, nói chung chỉ nêu 12 nước, hết khả năng cũng không vượt quá 15, 16 nước, và phân tích rồi kết luận.

Nhưng để cho độc giả tìm hiểu xu thế phát triển của trung cục, tàn cục và những sai sót gắn với khai cục, ngoài khai cục ra, trong nột dung cuốn sách còn tuyển chọn và bình chú một số những ván cờ thi đấu điển hình nhằm cung cấp cho người đọc tham khảo.

Cuốn “Phản Cung Mã Chống Pháo Đầu” có thể giúp cho đông đảo bạn yêu cờ, nâng cao trình độ cờ Tướng, đồng thời làm cho hệ thống Phản Cung Mã ngày một phát triển, đó cũng là ý nguyện nhiều năm của tôi

Hồ Vinh Hoa

Chương 1. Sự Suy Tàn Của Phản Cung Mã Cổ Điển

Cục 1. Cấp Tiến Trung Binh Phá Phản Cung Mã Tiến Binh 7

Đây là bàn cờ minh họa dành cho thiết bị di động

Nếu nó khiến các bạn gặp bất tiện trong việc thao tác thì đội ngũ biên tập rất mong được thông cảm. Và chúng tôi muốn đề xuất các bạn sử dụng máy tính nếu có thể, để theo dõi ván cờ và phân tích các biến dễ dàng hơn.


Đây là bàn cờ minh họa dành cho thiết bị máy tính

Xem cục 2

Theo dõi Web Cờ Tướng trên FacebookYouTube

Nguồn: DPXQ

Góc đàm đạo