Sát pháp

Đối Diện Tiếu – Sát Pháp Cờ Tướng – 对面笑

Lợi dụng quy tắc 2 Tướng không được phép nhìn mặt nhau, một bên sử dụng các quân chiếu bí Tướng đối phương thì gọi là sát pháp Đối Diện Tiếu (对面笑)

Tên gọi khác: Bạch Kiểm Tướng (白脸将), Thiên Lý Chiếu Diện (千里照面)

Xem thêm bài tập tại: Nhóm Web Cờ Tướng – Hội Những Người Yêu Cờ

Xem các sát pháp khác tại đây

Góc đàm đạo